Zdjęcia nowoczesnych nagrobków - Kielce, Cmentarz Stary, Cedzyna i okolice

Nagrobek nowoczesny nr N32

Nagrobek o wymiarach – szerokość 120, długości 245, montowany na konstrukcji murowanej (katakumbie).
Wykonany z granitu Szwed i Impala. Wykończenie dolnych elementów i nakrywy klasycznie proste.
Narożniki wklejone w kastrę klasycznie proste. Krzyż i litery ze stali kwasoodpornej.
Zdjęcie wykonane w krysztale. Podwyższenie pod dolną ramą pomnika.
Okolenie wykonane z kostki brukowej.

Lokalizacja: Szczecno k/Kielc