Producent nagrobków i pomników cmentarnych

Lisów, ul. Kielecka 5

26-026 Morawica

 

Pon - Pt 9.00 - 17.00

Sobota 9.00 - 13.00

 

Innowacyjny system mocowań

1. Blaty wraz ze zlewami/umywalkami podwieszanymi

Będą to zlewy oraz umywalki podwieszane, które montuje się pod blatem, dzięki czemu są idealnie dopasowane do aranżacji kuchni i łazienki. Zlewy i umywalki podwieszane gwarantują większy komfort pracy, ponieważ wodę i zanieczyszczenia można łatwo zgarnąć jednym ruchem ręki z blatu do zlewu/umywalki, optymalne wykorzystanie powierzchni roboczej, komory podwieszane można wykonać w różnych wymiarach, posiadają estetyczne wykończenia powierzchni oraz atrakcyjną kolorystykę. Obecne na rynku blaty ze zlewami/umywalkami podwieszanymi związane są z koniecznością bardzo precyzyjnego określenia przyszłego położenia komory względem blatu, wykonywania wierceń w miejscu montażu i użycia klejów/żywic epoksydowych. Zaproponowana przez Wnioskodawcę innowacja produktowa będzie posiadała:

 • większą wytrzymałość - dłuższe korzystanie ze zlewu/umywalki bez ryzyka, że zostanie on uszkodzony poprzez byt duże obciążenie komory,
 • eliminacja użycia agresywnych i toksycznych substancji w postaci żywic i klejów epoksydowych, co wpłynie również na skrócony czas montażu,
 • możliwość wymiany zlewu lub umywalki bez zniszczenia blatu,
 • brak wymogów przechowywania blatów w określonych warunkach ze względu na proces schnięcia kleju. Ze względu na konieczność klejenia śrub mocujących zlew do blatu, blaty muszą być przechowywane w określonych warunkach, w określonej pozycji (blatem do góry), aby nie wypłynął klej z otworów. Korzyść związana jest z uproszczeniem sposobu przechowywania produktu, a także ograniczeniem kosztów związanych z koniecznością zachowania optymalnych warunków na hali magazynowej (ogrzewanie/klimatyzacja).
 • możliwość regulacji - Poprzez zastosowanie rowków teowych w technologii montażu, montażysta ma możliwość wyregulowania zlewu/umywalki względem wyrobionego otworu w blacie. W tradycyjnym podwieszanym zlewie/umywalce mufy muszą być perfekcyjnie wklejone, aby wycentrować zlew względem otworu.
  Zastosowanie rowka teowego pozwoli na:
  a. przesuwanie zlewu względem otworu, co pozwoli go idealnie wycentrować,
  b. zamianę zlewu o takim samym otworze ale o innych wargach (brzegach) mocujących – różne firmy mają różne wielkości brzegów zlewu (od 1 cm do 3,5 cm).
  Cecha ta zdecydowania ułatwia montażyście montaż blatu z komorą u klienta. Jest to oczywista oszczędność czasu, a także wyeliminowanie ryzyka, że wykonane otwory są źle umiejscowione co skutkować mogłoby koniecznością produkcji danego elementu od nowa.
 • eliminacja wykonywania wierceń w miejscu montażu umywalki lub zlewu.
  Podobnie jak cecha wskazana powyżej, jest to zdecydowane ułatwienie montażu, gdyż na miejscu docelowym dla położenia blatu wraz z komorą nie potrzeba wykonywać dodatkowych wierceń, które zawsze niosą ze sobą ryzyko zniszczenia materiału.

2. Kamienne elewacje wentylowane

Kamienne elewacje wentylowane zdobywają coraz większą popularność. W chwili obecnej w celu zamontowania kamiennych okładzin elewacyjnych należy wywiercić otwory w ścianie w lokalizacji zgodnej z projektem. Następnie wypełnia się je zaprawą montażową i osadza w nich kotwy. Na kotwach zawiesza się płyty elewacyjne, wprowadzając trzpienie kotew do otworów wywierconych w obrzeżach płyt. Jeden z otworów, w który wprowadza się trzpień jest wypełniony zaprawą klejową, a w drugim umieszczona jest tuleja z

tworzywa sztucznego (PCV).

Innowacyjne kamienne elewacje wentylowane będą posiadały następujące cechy świadczące o ich innowacyjności w skali światowej:

 • łatwy montaż systemu płyty elewacyjnej - możliwość korekty ustawienia płyty elewacyjnej bez konieczności wykonywania dodatkowych otworów,
 • większa wytrzymałość elewacji,
 • możliwość zastosowania cieńszej płyty, co wpłynie na zmniejszenie ceny kamiennych elewacji wentylowanych i zwiększenie ich dostępności,
 • możliwość wymiany pojedynczej płyty.
  Zdarza się, że podczas montażu płyt elewacyjnych, montażysta nie zauważy lekkich uszkodzeń płyty (np. praktycznie niewidoczne dla ludzkiego oka mikropęknięcia). Taki na pozór niewielki defekt z upływem czasu będzie się powiększał (np. w okresie zimowym dostająca się woda między elewacje może powodować dalsze pęknięcia), co będzie wymagało wymiany elewacji, aby zachować estetykę wyglądu budynku. W obecnym systemie montażu konieczny jest demontaż części pasa, w którym znajduje się uszkodzona płyta. W nowym systemie montażu będzie istniała możliwość wymiany pojedynczych płyt poprzez demontaż tylko uszkodzonej płyty, gdyż będzie ona tylko zaczepiona na kotwach, a nie przymocowana na stałe.
 • eliminacja zużycia agresywnych i toksycznych klejów i żywic epoksydowych.

3. Nagrobki

Trzecim innowacyjnym produktem planowanym do wdrożenia na rynek są nagrobki. Wiele zakładów kamieniarskich w Polsce posiada w swoim asortymencie różnego rodzaju nagrobki, które mają bardzo długą tradycję i w najbliższym czasie nic nie wskazuje na to, że zostanie ona odwrócona. Innowacyjne nagrobki będą charakteryzowały się następującymi cechami, wynikającymi z przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych:

 • możliwość wykonania mniejszych (ekonomicznych nagrobków),
 • eliminacja stosowania toksycznych klejów i żywic epoksydowych, co przełoży się na przyspieszenie czasu montażu nagrobków poprzez wyeliminowania czasu przeznaczonego na sieciowanie żywicy, możliwość montażu nagrobków przy dużej wilgotności,
 • możliwość wymiany nagrobka - szczególnie istotna w przypadku reklamacji nagrobka przez klienta (pęknięcie jego fragmentu). Obecnie aby dokonać wymiany nagrobka trzeba rozcinać kotwy (co może doprowadzić do uszkodzenia kolejnych fragmentów nagrobka). System kotwienia trzeba realizować na nowo. Co więcej, może okazać się, że nie ma możliwości wykonania nowego systemu kotwienia (brak miejsca na wklejenie nowych kotew), co spowoduje konieczność wykonania kolejnych elementów od nowa (np. rama).

Jak wykazano powyżej, wyniki prac badawczo-rozwojowych mają kluczowe znaczenie dla innowacyjności wyżej wskazanych produktów. Innowacyjne cechy i funkcjonalności produktów wprost wynikają z zastosowania nowej geometrii otworu (rowek teowy), który został zaprojektowany i opracowany przez Wnioskodawcę

Technologia montażu elementów kamiennych i konglomeratów.
Proponowana technologia montażu elementów kamiennych i konglomeratów kwarcowych bazuje na odpowiednim zaprojektowaniu i wykonaniu otworu o złożonej geometrii. Zastosowanie nowej technologii mocowania w wyrobach kamieniarskich wpłynie na łatwość demontażu elementów składowych produktu, eliminację stosowania żywicy, możliwość regulacji położenia oraz przede wszystkim przyspieszenie procesu montażu.